Договір офферти

Договір публічної оферти

 

Загальні положення

 

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ТМ «ВЕЛС», далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://vals.net.ua (далі -« Інтернет-сайт »).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

 

Поняття і визначення

 

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Товар» – Силіконовий Браслет з логотипом;

* «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

 

Предмет договору

 

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

– самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

– обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

 

Порядок оформлення замовлення

 

4.1. Покупець має право оформити замовлення на товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічного типу, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

 

Порядок оплати замовлення

 

 

5.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Онлайн Форму замовлення за допомогою системи Liqpay.

5.2. При оформленні замовлення на сайті інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію:

5.2.1. фамілія, ім’я, по батькові Покупець або вказаний ним обличчя (адресата);

5.2.2. адрес, по которому слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупателя);

5.2.3. адреса електронної пошти;

5.2.4. контактный телефон.

5.3. Наименование, количество, ціна вибраного Покупець Товара вказується в нижній строку на сайті інтернет-магазину.

5.4. Якщо Продавець потребує додаткової інформації, він має право запросити її у Покупець. В разі не надання необхідної інформації Покупець, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупець при покупці товарів інтернет-маркетингу.

5.5. При оформленні Заказ через Оператора (п. 4.1. Справжніх Оферт) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. справжня Оферта.

5.6. Прийняття Покупцем умов цієї пропозиції здійснюється за допомогою натискання кнопки “Підтвердити замовлення”. Після оформлення Заказа через Оператор дані про Покупець реєструються в базі даних продавця.

5.7. Покупка несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні замовлення.

5.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між продавцем і Покупець вважається заключеним з моменту електронного оформлення замовлення на сайті сервісу інтернет-магазину або видавці Покупець касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товара.

5.9. При не надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

 

Умови доставки замовлення

 

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

6.3 Доставка товару здійснюється після 100% оплати замовлення через форму замовлення на сайті та оплату через систему LiqPay.

6.4 Доставка товару здійснюється за рахунок покупця, якщо це не передбачено додатковими умовами в замовленні клієнта.

 

Права та обов’язки сторін:

 

7.1. Продавець має право:

– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

– своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

– оформити замовлення в Інтернет-магазині;

– оформити електронний договір;

– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

 

Відповідальність сторін

 

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

– змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

– за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;

– за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

– за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 

Інші умови

 

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://vals.net.ua

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

 

Порядок повернення товару належної якості

 

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов’язаних з доставкою товару Покупцеві.

10.4. Повернення товару можливе тільки без нанесення логотипів і написів.
10.5. Помилки, знайдені в готовому виробі, після затвердження макету, не є підставою для претензії і переробки замовлення.
10.6. У разі внесення коригування в раніше затверджений макет, необхідно, повідомити менеджера по електронній пошті або за контактним телефоном.
10.7. Якщо макет вже запущений у виробництво, зміни можливі тільки за додаткову плату.
10.8. При затвердженні макетів, Замовник сам виступає в ролі коректора і несе відповідальність за допущені в макеті граматичні та інші помилки. Після затвердження, претензії по макету не приймаються!

10.9. У разі прийняття рішення виконавцем про повернення грошових коштів,
Денежні засоби повертаються Замовнику шляхом їх: зарахування на рахунок Замовника
в платних системах Приват24, WebMoney, LiqPay, кредитную карту, личный
рахунок, або інші реквізити узгоджені сторонами. Всі повернення грошових
кошти здійснюються за умови направлення Замовником до виконавця
заявления по форме, которые будут отправлены Заказчику письмом по электронной
почте. Сторонами безумовно приймається, що остаточне рішення про спосіб
повернення грошових коштів залишається в кожному конкретному випадку на вибір
Исполнителя. У разі повернення грошових коштів на рахунок Замовника в банку або на
рахунок Замовника в платіжній системі, заповнену заявку на повернення грошових
средства, з підписом Замовника за формою в сканованому електронному вигляді
Высылается по электронной почте Исполнителю (допускаются наступні формати
file: gif, jpeg, pdf). Заявление на повернення Денежных коштів повинно містити в
обов’язковий порядок введення інформації про рахунки Замовника, комерційної організації
(банку), де зберігається рахунок, її адреса. У разі відсутності в заявленні необхідних
відомостей, необхідних для здійснення повернення грошових коштів, грошові кошти зараховуються на рахунок в
банку, зазначене Замовником, до 30-го числа місяця в якому Замовник отримав від
Виконавця підписане та скановане заява Замовника за формою.
Фінансовий документ, підтверджуючий внесення грошових коштів, Виконавцем
на рахунок Заказчика, є доказом виконання виконавця обов’язку
по поверта грошових коштів Замовнику, що безумовно приймається сторонами.

 

Термін дії договору

 

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11.2. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Порядок возврата товара